Annuïteiten hypotheek

De annuïteiten hypotheek is evenals de lineaire hypotheek een klassieke hypotheekvorm waarbij de totale hypotheekschuld moet worden afgelost. Evenals bij de lineaire hypotheek zijn de bruto maandlasten bij de annuïteiten hypotheek maandelijks gelijk. De netto maandlasten nemen bij de annuïteiten hypotheek wel toe naarmate de looptijd vordert. Deze maandelijkse lasten bestaan uit aflossing en rente. Aan het begin van de looptijd van de annuïteiten hypotheek zal er meer worden betaald aan rente dan aan aflossing. Richting het einde van de looptijd is dit echter precies andersom. Het gevolg hiervan is dat het fiscale voordeel van de hypotheeknemer steeds verder zal worden afgebouwd. Uiteraard betekent dat weer stijgende netto maandlasten.

Annuiteiten hypotheek

Hoe korter de looptijd van een annuïteiten hypotheek hoe hoger de maandlasten zullen uitpakken. De looptijd is flexibel en wordt bepaald door de hypotheeknemer. De annuïteiten hypotheek is een vrij risicoloze hypotheekvorm. Er is namelijk geen sprake van een risicovol beleggingsproduct. Doordat er echter geen risico wordt genomen kan de hypotheeknemer mogelijk wel rendement mislopen. Als een hoog fiscaal voordeel gewenst is dan kan er beter worden gekozen voor een andere hypotheekvorm, bijvoorbeeld de beleggingshypotheek of de spaarhypotheek.

Annuïteiten

De definitie van annuïteiten is het beste weer te geven als periodieke vaste bedragen die van onderlinge samenstelling veranderen. Het rentedeel zal in de eerste jaren het grootste gedeelte van de annuïteiten hypotheek voor zijn rekening houden. Dit zal langzaam veranderen in een steeds groter aandeel van de aflossingscomponent. Hierdoor zullen de netto maandlasten echter wel steeds verder toenemen. De annuïteiten hypotheek is eigenlijk alleen geschikt voor mensen die een stijgende inkomensontwikkeling hebben. Bij een annuïteiten hypotheek van 30 jaar zal na 22 jaar pas de helft van de totale schuld zijn afgelost.

Voordelen annuïteiten hypotheek

  • Tijdens het begin van de looptijd is er bij de annuïteiten hypotheek sprake van lage maandlasten.
  • Er is bij de annuïteiten hypotheek sprake van een gegarandeerde aflossing van de hypotheekschuld.
  • De hypotheekvorm is duidelijk en eenvoudig.Nadelenannuïteiten hypotheek
  • De maandlasten zullen bij de annuïteiten hypotheek maandelijks toenemen.
  • Van aflossing zal in het begin van de looptijd nauwelijks sprake zijn.
  • Als er wordt gekeken naar de gehele looptijd dan is de annuïteiten hypotheek een van de duurdere hypotheekvormen.