Welke recreatie hypotheek past bij mij?

In de huidige markt zijn er enorm veel hypotheekvormen verschenen die ieder hun eigen specifieke kenmerken, voor- en nadelen kennen. Hier zullen we trachten duidelijk te maken wat de kenmerkende verschillen zijn tussen de meest bekende vormen. Aangezien een hypotheek een maatproduct is, is de hier gegeven informatie slechts algemeen. Wilt u weten wat voor u de beste vorm is dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons maken voor een passend advies.

recreatie hypotheek

Annuïteitenhypotheek

Middels een hypotheek op basis van annuïteiten betaald u een vast bedrag per maand. Dit bedrag bestaat uit een rentedeel en een aflossingdeel.

Beleggingshypotheek

Middels een beleggingshypotheek lost u maandelijks niets af op uw hypotheek. U betaalt maandelijks een premie voor een beleggingsverzekering. De premie worden voor u belegd in een nader vast te stellen beleggingsfonds met of zonder garantie aspect. Door het invullen van een zogenaamd risicoprofiel bepaalt u vervolgens welk risico u het beste past.

Hybride hypotheek

Een hybride hypotheek is een hypotheekvorm die nog niet zo lang geleden is geïntroduceerd. Deze hypotheekvorm is een combinatie van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Wij zijn een kantoor met de laagste rente voor uw hypotheek.

Levenhypotheek

Een levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de aflossing geschiedt door een levensverzekering. Deze levensverzekering keert zowel uit bij het in leven zijn op de einddatum alsmede bij overlijden en zal dienen voor de aflossing van de hypotheek. laagste rente hypotheek geeft advies

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek kenmerkt zich door een vaste, gelijkblijvende aflossing per maand. Hierdoor daalt de leensom gelijkmatig oftewel lineair.

Spaarhypotheek

Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er binnen een spaarhypotheek geen aflossingen plaats. U betaalt rente die onder voorwaarden aftrekbaar is. U behoudt dus gedurende de gehele looptijd uw volledige renteaftrek.